به شبکه اجتماعی کلوب هواداران خوش آمدید .

 » » معجـزه هاي بزرگ روي يک ميـز کوچک

    مورد علاقه

    معجـزه هاي بزرگ روي يک ميـز کوچک

    آرش معيريان: تدوين نيازمند دانشي تركيبي از پروسه فيلم سازي است.

     آرش معيريان كارگردان و تدوينگر تلويزيون و سينما، در بخش هاي ديگر فيلم سازي از جمله بازيگري، چهره پردازي و طراحي صحنه و لباس هم تجربه داشته است. از جمله كارگرداني تلويزيوني او مي توان سريال«جلال الدين» و تجربه تدوينگري سينمايي او«ضيافت»،«شبهاي تهران» را نام برد. وي با توجه به دانش و تجربه بالايي كه در خصوص اجزاي مورد نياز براي ساخت يك فيلم دارد، درباره تأثير گذاري و اهميت تدوين براي ساخت فيلم  توضيح مي دهد:«تدوين تنها مقوله اي است كه نيازمند دانشي تركيبي از تمام پروسه هاي فيلم سازي است.يك تدوينگر ماحصل كار يك تيم 20 نفره در شاخه هاي مختلف را زير دست خود دارد، در نتيجه به جرات مي توان گفت كه يك تدوينگر بايد نسبت به چهره پردازي،نورپرداري،صحنه پردازي،فيلمبرداري،بازيگري وكارگرداني آگاهي مكفي داشته باشد تا بتواند نسبت به كيفيت فيلم تدوين را انجام دهد. حتي اگر كارگردان در بعضي مواقع آگاهي درستي به اجزاي مختلف فيلم نداشته باشد،آگاهي تدوينگر مي تواند نقص هاي آن را پر كند». وي در ادامه درباره علت نگاه به تدوينگر به عنوان كارگردان ثاني مي گويد:«تدوين، كارگرداني مجدد بعد از فيلمبرداري است.بارها متريال ايده‌آل كارگردان به دليل سهل انگاري تدوينگر تبديل به دستمايه اي ضعيف و غير قابل ارزشمند شده؛ در حاليكه بر عكس هم اتفاق مي افتد و فيلمي متوسط يا ضعيف توسط تدوينگري زبده به فيلمي درخشان تبديل شده است. علت ديگر براي نگاه به تدوينگر به عنوان كارگردان دوم اين است كه تخصصي ترين و هنري ترين مقوله فيلم سازي كه به شدت تأثير مستقيم در كيفيت فيلم مي گذارد، وجود مرحله تدوين در فيلمسازي است». وي همچنين درباره تأثير تكنولوژي در هنر تدوين توضيح مي دهد:«در زمان فعلي به دليل پيشرفت هايي كه در مقوله رايانه اي و ديجيتالي در عرصه تدوين پديد آمده، انجام عمل برش روي فيلم سهل شده و در نهايت مونتاژ فيزيكي فيلم آسان تر شكل ميگيرد و در واقع هر فرد با آزمون وخطا به نتيجه مي رسد و در نهايت به شيوه كار دست پيدا مي‌كند، بر خلاف سابق كه افراد با دانش وعلم كلاسيك سر وكار داشتند. اين پديده باعث مي‌شود كه پشتوانه زيبايي شناسي و تحليلي در تدوين كمرنگ مي‌شود و در مواقعي از بين مي رود.در گذشته امكان ويرايش مجدد فيلمي كه روي ميز موبيلا مونتاژ شده بود، وجود نداشت و امروزه بارها و بارها مي توان تغييرات مورد نظر را به راحتي روي فيلم اعمال كرد». وي درباره تدوين در راستاي دكوپاژ كارگردان وهماهنگي تدوينگر وكارگردان ميگويد:« ببينيد بهترين كارگردان هايي كه در دنيا كار مي‌كنند به دليل نگاه تخصصي كه دارند بر اين باور هستند كه بايد بهترين امكانات از لحاظ كمي و كيفي در اختيار تدوينگر قرار بگيرد و نبايد تفكر دكوپاژي خود را تحميل كند. آن ها طوري عمل مي‌كنند كه تدوينگر هيچ پلان و شاتي در كار كم نداشته باشد تا توليد سكانس و تنظيم آن ها به نحوي صحيح و مناسب انجام شود. او تقدم و تاخر فيلم را به تدوينگر مي سپارد، اما نگاه ديگري هم وجود دارد كه كارگردان به اعمال تفكر و دكوپاژ خود اصرار دارد و تدوينگر فضاي زيادي براي گزينش ندارد كه در اين حالت تدوينگر فقط ويرايش مي‌كند، اما درباره هماهنگي تدوينگر وكارگردان، بهترين شكل انتقال و اطلاع افكاركارگردان به تدوينگربه گونه اي پيشنهادي است. يعني كارگردان سليقه خود را به تدوينگر بگويد و تفكر مونتاژي خود را به صورت گزينه اي در اختيار تدوينگر قرار دهد ، اما اجازه خلاقيت را از او نگيرد. نبايد استقلال تدوينگر ويا كارگردان به شكل صرف وجود داشته باشد».

    منوچهر هادي كارگردان وتدوينگر است. او هميشه تدوين كارهايش را خودش انجام مي دهد؛ از جمله كارهاي او«خداحافظ بچه»،«خوب،بد زشت» و بخشي از سريال «آمين» را مي توان نام برد. او نيز درباره چگونگي تأثير تدوين بر شكل گيري نهايي سريال هايش توضيح مي دهد: «تدوين كارگرداني نهان است. من هميشه خودم كارهايم را تدوين مي كنم. به نظر من تدوين تخصص جداگانه اي نسبت به كارگرداني است، اما در نهايت تأييد كارگردان را نياز دارد.قطعا اطلاع تدوينگر نسبت به عوامل شكل دهنده به يك فيلم نبايد كمتر از كارگردان باشد، به همين خاطر كارگردان هايي كه خودشان تدوين كار را به عهده دارند، به جهتي از جمله آشنايي با فضاي مورد نياز قصه، همسو هستند. در كل تأثير تدوين در حد منجي نهايي فيلم است و به همان نسبت هم مي تواند يك كار قوي را رو به ضعف نشان دهد.». او در ادامه درباره نقش تكنولوژي در تدوين مي گويد:« به نظر من تكنولوژي و وسيله در تدوين هيچ اهميتي ندارد، چرا كه كار با وسايل تدوين را يك اپراتور هم مي تواند انجام دهد ومن براي تدوين فيلم هايم اپراتور دارم. خودم پشت دستگاه نمي نشينم، بلكه دانش و هنري كه براي كار نياز است را به اپراتور مي گويم و او اعمال مي‌كند. بسياري از كارگردان هاي قوي و شناخته شده مانند بهروز افخمي نيز براي تدوين كارهايشان اپراتور دارند. در بحث تدوين قوي وجود وسيله پيشرفته در صورت نبود تفكر حرفه اي تدوينگر، هيچ كاربرد مناسبي نخواهد داشت و نتيجه حاصل نخواهد شد». او درباره ويژگي مورد نياز يك تدوينگر توضيح مي دهد:« به نظر من ويژگي مورد نياز براي يك تدوينگر حرفه اي وجود نگاه زيبايي شناسانه و آگاه او به وجوه مختلف ساخت و فضاي فيلم است. تدوينگر بايد آنقدر آگاهي داشته باشد كه بتواند از ميان برداشت ها با توجه به نور، بازي،صدا، هماهنگي زمان و تصوير، بازي مناسب و همه عوامل تقطيع مناسبي انجام دهد».

    خشايار موحديان تدوينگر اغلب سريال هاي چند سال اخير سيروس مقدم از جمله سري هاي مختلف «پايتخت» و سريال«وضعيت سفيد» به كارگرداني نعمت الله بوده است. وي تدوين را هنري مرتبط با ادبيات مي داند و درباره اهميت تدوين  مي گوید: «تدوين كارگرداني دوباره است، به اين معني كه ما با يك ماده خام سر وكار داريم كه بايد از اساس نگاه دوباره اي نسبت به پيدايش آن داشته باشيم.مجموعه اي شامل اجزاي متفاوت كه بايد اين اجزا را به بهترين نحو در كنار هم قرار دهيم و يك كل واحد را تشكيل دهيم.تمام ظرافتي كه تدوين به آن شهرت دارد، بخاطر هنري است كه در ذات چيدمان اين اجزا نهفته شده است و شباهت بين تدوينگر و كارگردان هم از همين كاركرد مشترك ديده مي‌شود.اين اجزا همان عواملي است كه تدوينگر با آن ها سر و كار دارد، از جمله يك فريم خوب،يك نگاه خوب از بازيگر و يا بازي ضعيف از يك بازيگر، قاب،ميزانسن، حركت ها و... كه حذف كردن و يا برگزيدن هر يك از اين اجزا فيلم را مي سازد و همه در نهايت در خدمت ريتم و فضا هستند و مجموعه اي را در كنار هم ايجاد مي‌كنند و شايد اين تعريف كوتاهي از تدوين باشد. تدوين مي تواند ساحتي خوش ساخت و خوش ريتم را در فيلم پديد مي آورد». تدوينگر«آرايش غليظ» در ادامه از مهمترين عناصري كه بايد تدوينگر بر آن ها آگاه باشد مي گويد:« از مهمترين عناصر درام است. يك تدوينگر متوسط بايد درام را بشناسد.بايد بداند كه با چه سبكي از قصه و در چه سبكي از فيلم رو به رو است. هميشه معتقدم كه تدوينگرها بايد همواره در حال خواندن انواع داستان هاي موجود در ادبيات باشند ، چرا كه هيچ عاملي به اندازه ادبيات داستاني به تدوينگر در آموزش شناخت درام كمك نمي كند و سبك درام بر سبك تدوين فيلم تأثير زيادي دارد. ريتم همچنين عنصربسيار مهمي در هر فيلم است كه در نهايت به عنوان ثمره كار تدوينگر به چشم مي آيد. ريتم عنصري قابل شرح نيست و كاملاً حس كردني است.ريتم بسته به نوع روايت فيلم تغيير مي‌كند ، تند يا كند مي‌شود و گاهي در طول يك فيلم و حتي يك سكانس شاهد تغيير زياد ريتم هستيم. حفظ ريتم كند بدون اينكه حس ملال آوري در تماشاگر ايجاد كند، كار بسيار ظريف و سختي است. او در ادامه از ويژگي هاي  لازم براي تدوينگر حرفه اي شدن مي گويد:«لذت بردن از اين پروسه اهميت خاصي دارد. تدوينگري كه از كار خود لذت نمي برد، نمي تواند نتيجه خوبي ارائه دهد. تدوينگر موفق قطعاً صبور و با حوصله است ، چرا كه شكل گيري يك سكانس نيازمند تماشاي چند باره پلان ها همراه با مكث هاي طولاني است. بايد در انتهاي سكانس به نقطه اي برسيم كه احساس كنيم بهتر از آنچه كه مي بينيم شكل نمي گرفت. تدوينگر سريال«پژمان» درباره نقش تكنولوژي در راحتي تدوين مي گويد:«گرچه نمي توان تكنولوژي را در انجام كار با مدت زمان كوتاه تر نا ديده گرفت ، اما تكنولوژي در مورد تدوين اصلاً موضوع پر اهميتي نيست، يعني اهميت دادن به تكنولوژي در خصوص خوب بودن يا بد بودن نتيجه كار تدوينگر را درست نمي دانم. ببينيد تكنولوژي ابزار كار تدوين است ، اما موضوع كار نيست. قطعاً تكنولوژي كار را آسان تر مي‌كند، اما در عمل تدوينگر و نگاه او تأثير چنداني ندارد، همانطور كه مارك يك قلم خوب مي تواند خستگي نويسنده را كم تر كند. وي در پايان درباره ويژگي هاي متفاوت تدوين تلويزيون وسينما مي گويد:«تفاوت فاحشي ميان فنون تدوين سينما وتئاتر نيست و اصل در هر دو يكي است. تدوينگر در هر دو مديوم يك كار را انجام مي دهد ، اما از جهاتي تدوين تلويزيوني و مشخصا تدوين سريال سخت تر است. در تدوين تلويزيون بايد به حيطه وسيعتري اشراف داشته باشيم. فيلمنامه يك فيلم را ظرف يك روز مي توان از بر كرد، اما در يك سريال سي قسمتي ما با داستاني طولاني و اجزاي بيشتري سر وكار داريم. نكته مهمي به نام ضرورت پخش پلان هايي كه ديرتر فيلمبرداري شده اند مطرح است، چرا كه گاهي تنها چند ساعت مانده به پخش سريال كار به دست تدوينگر مي رسد كه اين مسئله كار تدوين را بسيار پر استرس مي‌كند وبه همين خاطر تدوين تلويزيوني دشوارتر است».

    محسن توكلي نيز از تدوينگر هاي موفق تلويزيون و سينما است كه از جمله كارهاي تلويزيوني او «آسمان هميشه ابري نيست» و‌«خوش ركاب» را مي توان نام برد. از جمله«درباره تأثير گذاري و ميزان اهميت تدوين توضيح مي دهد:«اهميت تدوين با توجه به مسائل فني پيچيده اي كه مورد نياز دارد،  تعريف مي‌شود. خوشبختانه از  شاگردان استادي مانند سعيد مطلبي بودم كه درباره اهميت تدوين هميشه متذكر بودند كه اول و آخر يك فيلم خوب بستگي به نويسنده و تدوينگر دارد. همكاران درگير در يك فيلم كه بيشترين تأثير را در كار تدوينگر دارند كارگردان،صدابردار و آهنگساز و فيلمبردار هستند. از ميزان تأثير بالاي يك تدوين خوب بايد بگويم بعضي اوقات فيلم هايي مهر غير قابل پخش داشتند و من بعد از تدوين كار را به مرحله پخش رساندم و از بنده به همراه بعضي ديگر از عوامل كار تقدير شد. در واقع تدوين توانايي تغيير فضا و ريتم را دارد، شايد به همين خاطر تدوين را كارگرداني دوم مي نامند». تدوينگر سريال درباره چگونگي ارتباط كارگرداني و تدوين توضيح مي دهد:«اعتقاد و اعتماد كارگردان و تدوينگر به يكديگر باعث پذيرفتن نظر ها و شكل مناسب به كار مي‌شود و كارگردان هاي بزرگي مانند نعمت الله همزمان با تدوين نظارت كامل بر كار دارند ومن با اين شيوه موافق هستم. به طور مثال در تدوين سريال «خوش ركاب» مخالفت هايي از سمت تهيه كننده و بعضي ديگر براي نحوه تدوين سريال وجود داشت، اما به خاطر نزديكي روحيه و سليقه كارگردان و بنده در نهايت به نتيجه مورد نظر رسيدم. من به عنوان كسي كه علاوه بر تدوين كارگرداني هم انجام مي دهم، كار تدوين را مهمتر از كارگرداني مي دانم». وي همچنين درباره ويژگي هاي تدوين تلويزيوني توضيح مي دهد:«تدوين در سينما وتلويزيون تفاوت زيادي در عمل و فنون مورد كاربرد ندارد، اما تدوين سريال سختي هاي خاصي به لحاظ زماني دارد. براي تدوين سريال«آسمان هميشه ابري نيست» قصه آماده اي براي همه قسمت ها نداشتيم و تدوين در كيفيت چنين كاري تأثير مي گذارد». او در ادامه درباره عناصر مورد توجه در تدوين اشاره مي‌كند:«در حال حاضر در ساخت فيلم هاي دنيا ريتم اهميت زيادي دارد و موسيقي، صدا و فيلمبرداري و هماهنگي همه اين ها با توجه به دكوپاژ را مي توان به عنوان عناصر درگير و مؤثر در تدوين نام برد».او در پايان درباره مهمترين ويژگي يك تدوينگر و بهترين تجربه تدوينگري اش مي افزايد:«رعايت تمامي اين ظرافت هايي كه از آن ها گفتم، نيازمند دقت زياد تدوينگر است، اما توانايي يك تدوينگر حرفه اي بايد در پيشبرد هماهنگ ريتم با فيلمنامه باشد و به نوعي منجي نهايي فيلم تدوينگر است. من بهترين تجربه تدوينگري تلويزيوني ام در سريال «دارا و ندار» و در حوزه سينما تدوين فيام«محاكمه» به كارگرداني ايرج قادري است كه در حين تدوين اين فيلم سينمايي همراه با استاد مطلبي بودم و به بهترين خاطرات كاري من بدل شده است».

    كاوه سجادي حسيني كارگردان سينما كه تجربه كارگرداني را با ساخت تله‌فيلم هاي متعددي از جمله«اكنون در آينه»،«پاساژ»و«آتش زير خاكستر» آغاز كرد، درباره تأثير تدوين در فيلم هايش و جمله تدوينگر كارگردان ثاني است،توضيح مي دهد:«من معتقدم تدويني كه در راستاي هدف فيلمنامه و كارگردان پيش رود ، در ضمن رعايت دانش و فنون تدوينگري، قطعاً كارگردان دوم است و مي تواند فيلم را با ضرب آهنگ و ريتم به زيبايي لازم برساند». كارگردان«بوفالو» در ادامه درباره رابطه اش به عنوان كارگردان با تدوينگر فيلم هايش مي گويد:«من به خاطر اهميت و ظرافتي كه در كار تدوين مي بينم در انتخاب تدوينگر براي فيلم هاي خودم به سمت هر كسي نمي روم. من به خاطر اينكه از دكوپاژ در كارهايم كم مي كنم و فيلم هاي من روي ميز مونتاژ به به نحوي مشابه ساير فيلم ها تدوين نمي شود، هميشه در لحظه به لحظه تدوين كارهايم حضور دارم. در كل براي تدوين كارهايم ترجيح مي دهم كه از نظر زيبايي شناسي تفكر و نگاه تدوينگر با من در يك جهت باشد. تدوينگر كارهاي من آرش زاهدي است. پيش از همكاري با من معمولاً به تدوين فيلم هاي مستند مي پرداخت و من از اين همكاري نتيجه مطلوب را بدست آورده ام». او در پايان تعريف خود  از تدوينگر حرفه اي را چنين مي گويد: «تدوينگر حرفه اي كسي است كه علاوه بر آگاهي بر زيبايي شناسي و تمامي بخش هاي عاممل در ساخت فيلم، بتواند ذهن كارگردان را بخواند و فضاي نهايي يك فيلم را به درستي متصور شود».

     

    نيما حسن دوست: تدوينگر، کارگردان دوم است

    نيما حسن دوست مي‌گويد: امروزه ريتم در فيلمسازي دنيا اهميت زيادي دارد و اين پديده با تدوين كنترل مي‌شود.این تدوينگر سريال هاي«تكيه بر باد» و «سايه روشن»و«فوق سري» درباره تأثير تدوين بر فيلم و همچنين ميزان تأثير تكنولوژي در اين امر توضيح مي دهد:« از همان ابتداي يادگيري تدوين، آنچه كه برايم مسلم شد تأثير نگاه تدوينگر بر كليت شكل گيري فيلم بوده است و البته اين درحاليست كه تكنولوژي هم در تدوين و آسايش كار تدوينگر تأثير دارد، اما بخش هنري كار تدوين و ريزه كاري هايش كاملاً با رويكرد هنري تدوينگر همراه است. به هر حال امروز اهميت تدوين با توجه به اهميت بالاي ريتم در فيلم هاي جديد دنيا بيشتر شده است و در ايران اين توازن بين بخش هاي مختلف فيلم ها به هم خورده است. مثلاً گاهي براي ايجاد هيجان در فيلم هاي ما، پرش هايي ناگهاني با كاتينگ در تدوين را شاهد هستيم كه به نظر، بيننده را از فضاي فيلمنامه دور مي‌كند و ضرباهنگي متضاد با آنچه كه بايد را در فيلم ايجاد مي‌كند، ولي اين كار از نظر فني و هنري اشتباه است. البته كات در زمان مناسب به تدوين كمك مي‌كند، اما در غير اينصورت تنها تماشاگر را از آنچه كه بايد ببيند به طور ناگهاني جدا مي‌كند». او همچنين در ارتباط با عناصري از فيلم كه تدوينگر با آن درگير است، توضيح مي دهد:«قاب و تصوير، بهترين برداشت از بازي،تنظيم صدا هماهنگ با تصوير و در آميختن همه آنها عناصري است كه در كار تدوين اهميت دارد و تدوينگري كه نسبت به اين عناصر آگاهي نداشته باشد در واقع تنها يك اپراتور است». وي همچنين درباره چگونگي ارتباط كارگردان و بازيگر و مونتاژ با توجه به دكوپاژ كارگردان مي گويد: «در كل بعضي معتقد به استقلال تمام تدوينگر هستند و لقب كارگردان دوم را به خاطر اين استقلال به تدوينگر اختصاص مي‌دهند، اما بعضي ديگر با توجه به نياز همانگي بين كارگردان و تدوينگر همچنان تدوين را كارگرداني دوم مي نامند و من با اين نگاه موافق هستم. قطعاً نگاه هنري يك تدوينگر با همكاري با كارگردان هم تأثير خود را مي گذارد. البته اگر كارگردان هم به نظر و خلاقيت تدوينگر اعتماد داشته باشد، قطعاً اتفاق بهتري براي يك فيلم وجود مي آيد». او در پايان از بهترين تجربه هاي تدوينگري تلويزيوني و سينمايي خود نام مي برد:« تدوين سريال «فوق سري» به كارگرداني آقاي فخيم زاده بهترين تجربه تلويزيوني من بوده است و بهترين تجربه كاري ام در تدوين فيلم هاي سينمايي فيلم «آسمان محبوب من» به كارگرداني داريوش مهرجويي بود و در تدوين اين كار با برادرم حسن حسن دوست همكاري داشتم كه اين اتفاق برايم بسيار خوشحال كننده بوده است».

     

    معجـزه هاي بزرگ روي يک ميـز کوچک
    معجـزه هاي بزرگ روي يک ميـز کوچک

    منبع: http://www.banifilm.ir


    +10


    منوچهر هادي, خشايار موحديان

    ارسال این مطلب برای دوستان شما

    مطالب مرتبط

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
    کد را وارد کنید: *
    ورود به انجمن هواداران بازیگران
    سایر هنرمندان : ( نمایش به صورت تصادفی )
    
    ثبت نام و ورود با استفاده از سایر اکانت های شما

    نام کاربری / ایمیل :
    کلمه عبور :
     ::عضویت در سایت
     :: یادآوری رمز عبور
    © Copyright 2013-2014 Fans Cloob . All Rights Reserved & Design by Taktaz Group